Tulkin Yusupov

Tashkent, Uzbekistan

118 Terminy    0 Słowniki    1 Followers    23549 Viewers

Tulkin Yusupov

Tashkent, Uzbekistan

118 Terminy    0 Słowniki    1 Followers    23549 Viewers

Terminy użytkownika Tulkin Yusupov

keton moddalar

Chemikalia organiczne; Kwasy organiczne

Beta-oksimoy kislota, atsetosirka kislota va atsetondan iborat, jigarda moy kislotalar va uglevod almashinuvidan hosil bo'luvchi, tahminan 78:20:2 nisbatdagi moddalar aralashmasi. ...

kuch

Chemia; Chemia ogólna

Massaga ta'sir qilganda tezlanishga olib keladigan subyektiv tushuncha. Isaak Nyutonning ikkinchi harakat qonuniga asosan: kuch = massa * tezlanish.

proton

Chemia; Chemia ogólna

Yadroning musbat zaryadga ega tarkibiy qismi. Protonlar soni atom raqamiga teng.

Viewers(23549) View all

Followers(1) View all

Following(0) View all

Tulkin Yusupov is not following any users.