Home > Branża/dziedzina > Usługi bankowe

Usługi bankowe

The business of a banker, banking involves an establishment for the loaning, holding, exchanging, or issuing of money. Also deals with the transmission of funds and the extensions of credit.

11Kategorie 38442Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Usługi bankowe

Usługi bankowe > Pierwsza oferta publiczna

czynniki ryzyka

Usługi bankowe; Pierwsza oferta publiczna

Zagadnienia, które są ujawniane w prospekcie emisyjnym, że mógłby znacząco wpłynąć na finanse firmy, cena akcji lub reputacji w sposób negatywny.

Mur Chiński

Usługi bankowe; Pierwsza oferta publiczna

Ścianę wyimaginowanych separacji, która istnieje między firmy maklerskiej i wszelkich operacji zarządzania inwestycje związane z tym przedsiębiorstwem.

IPO, pierwsza oferta publiczna

Usługi bankowe; Pierwsza oferta publiczna

1St time spółka oferuje akcje do publicznej wiadomości. To może dotyczyć także firma, która była wcześniej publicznych ale poszedł prywatnych poprzez wykup. Jeśli firma postanawia ...

Komisja ds. Papierów Wartościowych i Obrotu Giełdowego

Usługi bankowe; Pierwsza oferta publiczna

Agencja rządowa, która reguluje i sprawuje nadzór nad sektorem papierów wartościowych. Adminsters Federalnej Komisji prawa, formułuje i wymusza zasady ochrony przed nadużyć i ...

dyrektor, członek zarządu

Usługi bankowe; Pierwsza oferta publiczna

Osoba, która zaprasza na zarząd spółki. Osoba ta jest odpowiedzialna za prowadzenie firmy na torze z jego cele i jest otwarty do osobistej odpowiedzialności, jeśli pozwany przez ...

NASDAQ

Usługi bankowe; Pierwsza oferta publiczna

sieci komputerowej krajowe, przez które wykonać i księgowania transakcji i rekord cen. To jest główne metody handlu over-the-counter.

data wejścia w życie

Usługi bankowe; Pierwsza oferta publiczna

Dzień nowo zarejestrowanych bezpieczeństwa mogą być oferowane do sprzedaży.