Home > Branża/dziedzina > Komputer

Komputer

18Kategorie 216913Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Komputer

Komputer > Laptopy

Pionowe całkowity czas

Komputer; Laptopy

Ilość czasu, który jest używany dla wiązki na jeden cykl pełnej pionowe, rozpoczynający się od górnej krawędzi ekranu, skanowanie w dolnej części ekranu i powrocie do góry. ...

Impuls synchronizacji pionowej

Komputer; Laptopy

Gdy belka znajduje się w pionowej czasu puste, impulsu synchronizacji pionowej jest emitowane i otrzymanych przez monitor do synchronizacji na monitorze z danymi obrazu ...

Pionowe przodu ganek

Komputer; Laptopy

Czas pomiędzy podczas ostatniego aktywnego pionowe i początkiem następnej impulsu synchronizacji pionowej.

Pionowe Ganek wstecz

Komputer; Laptopy

Czas pomiędzy ostatnim impulsu synchronizacji pionowej i początku pionowe następnego aktywny.

Częstotliwość odświeżania pionowego

Komputer; Laptopy

Mierzona w hercach, stopa ta odnosi się do liczby cykli pionowe, które występują na sekundę.

herc, Hz

Komputer; Laptopy

Unit of measuring frequency that is equal to the number of cycles that occur in one second; written as Hz

dyfuzor

Komputer; Laptopy

Located in between LCD display screen and backlight source, the diffuser is a semi-transparent material that helps disperse light.