Home > Branża/dziedzina > Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Insurance is a promise of compensation for specific potential future losses in exchange for a periodic payment. Insurance is designed to protect the financial well-being of an individual, company or other entity in the case of unexpected loss. Some forms of insurance are required by law, while others are optional. Agreeing to the terms of an insurance policy creates a contract between the insured and the insurer. In exchange for payments from the insured (called premiums), the insurer agrees to pay the policy holder a sum of money upon the occurrence of a specific event. In most cases, the policy holder pays part of the loss (called the deductible), and the insurer pays the rest. Examples include car insurance, health insurance, disability insurance, life insurance, and business insurance.

8Kategorie 32802Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Ubezpieczenie

Ubezpieczenie > Ubezpieczenia handlowe

umowa ubezpieczenia

Ubezpieczenie; Ubezpieczenia handlowe

contrato de seguro: por el contrato de seguro, la empresa se obliga mediante una prima, resarcir un daño o pagar una suma de dinero, al verificarse la eventualidad prevista en el ...

koasekuracja

Ubezpieczenie; Ubezpieczenia handlowe

Utraty świadczenia polisy ubezpieczeniowej, który stanowi, że zakład ubezpieczeń i ubezpieczony będzie podziału między nimi objęte politykę stały procent wartości, dla których ...

rzeczywista wartość pieniężna

Ubezpieczenie; Ubezpieczenia handlowe

Cena sprawiedliwe i rozsądne środki pieniężne, dla którego właściwość mogą być sprzedawane na rynku w ramach zwykłej działalności, a nie w przymusowej sprzedaży.