Home > Branża/dziedzina > Prawo

Prawo

Of or pertaining to the system of rules which a particular country or community recognizes as regulating the actions of its members and which it may enforce by the imposition of penalties.

10Kategorie 58465Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Prawo

Prawo > Prawo ogólne

powód

Usługi prawnicze; Prawo ogólne

powód, wnioskodawca Strona, która najpierw jeden przechodzi do roszczenia, sąd, jest zatem osoba '' wymagających ''

małoletni

Usługi prawnicze; Prawo ogólne

Legalnie osobom poniżej 18 roku życia.

wezwanie, nakaz stawiennictwa

Usługi prawnicze; Prawo ogólne

Nakaz osobę do stawienia się w sądzie. Wezwanie może służyć do obu oskarżonych i świadków.

nakaz

Usługi prawnicze; Prawo ogólne

Pisemnego zamówienia z sądu do wymagających indywidualnego wykonywania lub zaprzestać wykonywania określonych ustawą.

data doręczenia

Usługi prawnicze; Prawo ogólne

Data, kiedy pozwany otrzymuje formularz roszczenia z sądu po rozpoczęciu garnitur przez klienta. Otrzymanie tego ma zwykle musi być potwierdzone przez pozwanego w ciągu dwóch ...

ustalone koszty postępowania

Usługi prawnicze; Prawo ogólne

Zestaw kosztów w sprawach cywilnych, aby występować w pewnych okolicznościach, np. Jeśli pozwany nie przyjmuje do wiadomości wniosek, wnioskodawca będzie uprawniony do są stałe ...

przesłuchanie, rozprawa

Usługi prawnicze; Prawo ogólne

Postępowania na argumenty i dowody, które mogą być przedstawiane do rozstrzygnięcia przez osobę lub organ właściwy do podejmowania decyzji.