Home > Branża/dziedzina > Produkty medyczne

Produkty medyczne

medical terms

20Kategorie 204911Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Produkty medyczne

Produkty medyczne > Gastroenterologia

gallstones

Produkty medyczne; Gastroenterologia

Stałe mas lub kamienie wykonane z cholesterolu lub bilirubina tego formularza w pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych.

narzędzia oraz ręczne steatohepatitis (NASH)

Produkty medyczne; Gastroenterologia

Wspólne, często "silent," wątroby chorobową, która przypomina alkoholu choroby wątroby, ale występuje u ludzi, którzy pić alkohol niewielki lub żaden. Cechą charakterystyczną ...

migrena jamy brzusznej

Produkty medyczne; Gastroenterologia

Sudden, powtórzone ataki ból brzucha i nudności, wymioty, zazwyczaj w dzieci, które później rozwijać migrena. Może również występować a ból głowy.

manometry przełyku

Produkty medyczne; Gastroenterologia

Test do pomiaru Skurcz mięśnia w przełyk.

proctoscope

Produkty medyczne; Gastroenterologia

Krótkie, sztywne metalowej rury używana do znajdowania się do odbytnicy i odbytu.

Zwieracz Oddi

Produkty medyczne; Gastroenterologia

Mięśnie między Przewód żółciowy wspólny i przewody trzustki.

wodoru

Produkty medyczne; Gastroenterologia

Gaz bezwonny, bezbarwny, łatwopalne, która łączy chemicznie do formularza wody.