Home > Branża/dziedzina > Nieruchomości

Nieruchomości

Of or pertaining to property of land and the buildings on it. This also includes any minerals, crops, or any other natural resource. The business of real estate is the buying, selling, or renting property.

6Kategorie 16551Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Nieruchomości

Nieruchomości > Korporacyjne

metrologia

Nieruchomości; Korporacyjne

Nauka miar i wag i miar.

kataster Reduced Homes For Sale

Nieruchomości; Korporacyjne

Podstawowe i publicznego rejestru nieruchomości i praw własności do nich.

Reduced Homes For Sale

Nieruchomości; Korporacyjne

Grunty, budynki, oddzielne części budynków, które składają się na cały budynek.

metrologia

Nieruchomości; Korporacyjne

Nauka o pomiar, w ogóle.

ab intestat

Nieruchomości; Korporacyjne

Intestate - sukcesji własności, który nie został zlikwidowany przez ważny testament.

Alidada

Nieruchomości; Korporacyjne

Reguła wyposażone w prostych zabytków i używane dla określenia kierunku jako część przyrządu mierniczych.

Klasyfikacja gruntów katastru

Nieruchomości; Korporacyjne

Określenie rodzaju i jakości działek katastralnych dla rolnych i gruntów leśnych w miejscowość katastru w dzielnicy katastralnej.