Home > Branża/dziedzina > Rachunkowość

Rachunkowość

Includes the principles as well as the system of documenting and summarizing business and financial transactions and analyzing, verifying, and reporting the results.

5Kategorie Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Rachunkowość

Rachunkowość > Lista płac

pojednania

Rachunkowość; Lista płac

Proces zapewnienia kwoty wstrzymane, złożone, płatne i zgłaszane przez pracodawców zgadza się z siebie, a jeśli nie, czy ustalenia przyczyny i niezbędnych korekt.

uzasadnienie

Rachunkowość; Lista płac

Wymóg, że pracownicy prowadzą ewidencję czas, miejsce i cel biznesowy zwrotowi kosztów jakie ponoszą, w tym przychody.

plan określonych świadczeń

Rachunkowość; Lista płac

Plan przejścia na emeryturę, który używa formuły (zazwyczaj w oparciu o wynagrodzenie oraz staż pracy pracownika) do obliczenia emerytury pracownika korzyści i nie jest ...

plan określonych składek

Rachunkowość; Lista płac

Plan przejścia na emeryturę z świadczeń ustalonych przez kwotę na konto pracownika w momencie przejścia na emeryturę; zależy od kwoty składek, a także zyski lub straty na ...

za uzasadnienie

Rachunkowość; Lista płac

Zasady bezpiecznej przystani, pod które IRS wymogów dotyczących uzasadnienia kwoty wydane na koszty uzyskania przychodu pracownika są uważane za spełnione, np. zasiłki per ...

dobrowolnych składek

Rachunkowość; Lista płac

Zaliczki podatku bezrobocia, które mogą zmniejszyć pracodawcy stan bezrobocia stawki podatku.

sumowanie umów

Rachunkowość; Lista płac

Porozumienia między USA i innych krajów, które uniemożliwiają podwójne social security i Medicare podatku USA pracowników pracujących za granicą oraz cudzoziemców pracujących w ...

Sub-categories