Home > Branża/dziedzina > Reklama

Reklama

The methods and act of calling something to the attention of the public especially through paid announcements. Also includes the business of preparing advertisements for publication or broadcast.

7Kategorie 16774Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Reklama

Reklama > Komunikacja marketingowa

twórczych strategii

Reklama; Komunikacja marketingowa

Określenie konkretnych celów, których reklama jest przeznaczony do realizacji.

Metoda przystępności

Reklama; Komunikacja marketingowa

Podział budżetu komunikacji po odjęciu pożądany poziom zysku i wszystkie inne koszty.

strategia reklamowa

Reklama; Komunikacja marketingowa

Zestawienie ogólne cele, których reklama jest przeznaczony do osiągnięcia.

kryptoreklama

Reklama; Komunikacja marketingowa

Stylu reklamy, który ma na celu zobrazowania wiadomość jako redakcji.

cele reklamowe

Reklama; Komunikacja marketingowa

Szczególne zadania, których reklama jest przeznaczony do realizacji.

kierownik reklamy

Reklama; Komunikacja marketingowa

Osoby w firmie lub organizacji, który jest odpowiedzialny za rozwój i koordynację działań reklamowych.

Kampania reklamowa

Reklama; Komunikacja marketingowa

Rozwój serii reklam umieszczone w jednej lub kilku nośników do komunikowania się propozycja, aby wyznaczone grupy docelowej.