Home > Branża/dziedzina > Anatomia

Anatomia

The structure of the human body and the organs and systems that comprise it.

23Kategorie 23566Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Anatomia

Anatomia > Cytologia

komórki

Anatomia; Cytologia

Komórki są funkcjonalne jednostkę podstawową życia (wszystkie żywe organizmy są wykonane z nich). Zostały odkryte przez Robert Hooke w 1665 roku. Komórka słowo pochodzi od ...

migotanie komór

Anatomia; Alergie i alergeny

Niekonsekwentny, chaotyczna odpaleniem impulsów z komór. Kołczan komór i nie są w stanie do umowy lub pompy krwi do ciała. To jest Ratownictwo medyczne, które muszą być traktowane ...