Home > Branża/dziedzina > Anatomia

Anatomia

The structure of the human body and the organs and systems that comprise it.

23Kategorie 23566Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Anatomia

Anatomia > Trawienie

Jelito grube

Anatomia; Trawienie

Szeroki, Dolna część jelita, w którym woda jest absorbowana z żywności podczas trawienia.

odpadów

Anatomia; Trawienie

Substancja, która jest wykrojeniu określonego procesu, takie jak trawienia. Moczu i dwutlenku węgla są produkty odpadowe.

Gut

Anatomia; Trawienie

Rurkę w treści biologią, która jest używana do trawienia, jest nazywany jako jelit.

odbytnicy

Anatomia; Trawienie

Dolną częścią jelita grubego. Odbytnicy jest podłączony do dwukropka w jego górnym końcu.

regurgitate

Anatomia; Trawienie

Aby powrócić częściowo trawione żywności od żołądków do ujścia. Ptaków pasz młodymi, przez regurgitating żywności w ich obszarach ujść rzek.

śledziona

Anatomia; Trawienie

Organem u ludzi i innych kręgowców, który znajduje się w pobliżu żołądka. Śledziony przechowuje czerwonych ciałek krwi.

żołądek

Anatomia; Trawienie

Sac jak część ciała u ludzi i innych kręgowców, który przechowuje żywności podczas trawienia.