Home > Branża/dziedzina > Usługi bankowe

Usługi bankowe

The business of a banker, banking involves an establishment for the loaning, holding, exchanging, or issuing of money. Also deals with the transmission of funds and the extensions of credit.

11Kategorie 38442Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Usługi bankowe

Usługi bankowe > Kredyty i pożyczki

zaliczki

Usługi bankowe; Kredyty i pożyczki

Zaliczki, lub po prostu zaliczkę, jest częścią umownie należne sumy, która jest zaliczki dla towarów lub usług, podczas gdy saldo uwzględnione na fakturze tylko będzie postępować ...

akordeon obiektu

Usługi bankowe; Prawne

To pozwala kredytobiorcy do skontaktować się z wielu członków konsorcjum (lub wszystkie z nich) po podpisaniu i zażądać uzupełnienia zobowiązań. Kredytobiorca może przekonać kilka ...

z góry

Usługi bankowe; Kredyty i pożyczki

Jest to aplikacja o pieniądze w ramach kredytu, znany po prostu jako pożyczki.

wszystko w koszty

Usługi bankowe; Kredyty i pożyczki

To odnosi się do całkowitych kosztów transakcji, z dokładnością do kredytobiorcy lub emitenta przez kredytodawców lub Menedżera ołowiu, w tym również opłaty należne kredytodawcy ...

alfabet obiektów

Usługi bankowe; Kredyty i pożyczki

Kredytu, gdzie różnych transz pożyczki są spłacane w różnym czasie.