Home > Branża/dziedzina > Usługi bankowe

Usługi bankowe

The business of a banker, banking involves an establishment for the loaning, holding, exchanging, or issuing of money. Also deals with the transmission of funds and the extensions of credit.

11Kategorie 38442Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Usługi bankowe

Usługi bankowe > Bankowość komercyjna

kupiec banku

Usługi bankowe; Bankowość komercyjna

Kupiec banku jest instytucji finansowej, który zapewnia kapitał do spółek w formie udziałów zamiast pożyczek. Kupiec banku zapewnia także poradnik w sprawach firmy firmom możliwa ...

narosłe odsetki

Usługi bankowe; Bankowość komercyjna

Odsetki zostały naliczone lub zgromadzonych na kredyt, obligacji lub innych zabezpieczeń codziennie między dwa terminy płatności odsetek.

oprocentowany rachunek czekowy

Usługi bankowe; Bankowość komercyjna

Oprocentowane konto bankowe jest konto czekowe, który generuje przychody z tytułu odsetek na dostępne saldo na rachunku.

Umowa o świadczenie usług handlowych

Usługi bankowe; Bankowość komercyjna

Umowy usługi kupiec (MSA) jest uzgodnione między bankiem a kupiec i uzgodnionej ceny, jak będą akceptowane karty i jakie karty mogą zostać przyjęte.