Home > Branża/dziedzina > Biologia

Biologia

A natural science concerned with the study of life or living matter in all its forms and phenomena, especially in relation to their origin, growth, reproduction, structure, behaviour and evolution.

38Kategorie 283278Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Biologia

Biologia > Genom

zaburzenia pojedynczego genu

Biologia; Genom

Dziedziczna choroba spowodowana przez zmutowany allel jednego genu (np. dystrofia mięśniowa Duchenne'a, retinoblastoma, anemia sierpowata). Zobacz także: zaburzenia ...

metafaza

Biologia; Genom

Etap w procesie mitozy i mejozy, w którym chromosomy są ustawione wzdłuż płaszczyzny podziałowej komórki.

sekwencja komplementarna

Biologia; Genom

Sekwencja nukleotydów, która może utworzyć strukturę dwuniciową z innym fragmentem DNA dzięki parowaniu zasad komplementarnych (A z T, C z G). Sekwencja komplementarna do GTAC to ...

komórka somatyczna

Biologia; Genom

Każda komórka w organizmie, z wyjątkiem gamet i ich prekursorów. Zobacz także: gameta.

mikromacierz

Biologia; Genom

Zestawy obszarów miniaturowe reakcji chemicznych, które mogą być również używane do testowania fragmentów DNA, przeciwciała lub białka...

cecha zlozona

Biologia; Genom

Cecha, która ma komponent genetyczny, który nie przestrzega ścisłych Mendla. Może obejmować interakcji dwóch lub więcej genów lub interakcji genów środowisko. Zobacz też: Mendla, ...

terapia genowa komórek somatycznych

Biologia; Genom

Włączenie nowego materiału genetycznego do komórek, dla celów terapeutycznych. Nowy materiał genetyczny nie mogą być przekazywane do potomstwa. Zobacz też: terapii ...