Home > Branża/dziedzina > Materiały budowlane

Materiały budowlane

Any material used for or during the construction of buildings.

13Kategorie 17865Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Materiały budowlane

Materiały budowlane > Instalacja wodociągowa i kanalizacja

Drenaż

Materiały budowlane; Instalacja wodociągowa i kanalizacja

Odwadniających jest naturalne lub sztuczne usunięcie wody powierzchniowe i podpowierzchniowe z obszaru. Wiele odwadniających potrzeby gleb rolniczych do poprawy produkcji lub ...

Instalacja rurowa

Materiały budowlane; Instalacja wodociągowa i kanalizacja

Instalacja rurowa jest system rurociągów wykorzystywanych do przewożenia płyny (ciecze i gazy) z jednej lokalizacji do innej. Engineering dyscypliny projektu rurociągu badania ...

z tworzyw sztucznych

Materiały budowlane; Instalacja wodociągowa i kanalizacja

Syntetyczny materiał, który jest formowane na kształt podczas miękkie, a następnie ustawić w postaci stałej. Od połowy XX wieku, którą kiedyś do rur i innych elementów ...