Home > Branża/dziedzina > Business administration

Business administration

Business management best practices including corporate strategy development, financial management, human resource management, information management, resource planning, marketing and sales.

5Kategorie 6291Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Business administration

Business administration > Zasoby ludzkie

1. zasoby ludzkie 2. kadry

Usługi biznesowe; Zasoby ludzkie

All the individuals employed in an organization.

premia

Usługi biznesowe; Zasoby ludzkie

An amount of money paid to employees above and beyond their stipulated salary. These can be given when as and when company can afford them or specific time (e.g. before Chinese ...

świadczenia

Usługi biznesowe; Zasoby ludzkie

Dodatkowe korzyści oferowane do pracowników np. ubezpieczenia zdrowotnego.

wynagrodzenie

Usługi biznesowe; Zasoby ludzkie

Odnosi się do wszystkiego, otrzymał od pracodawcy do pracownika na jego usługi, w tym wynagrodzenia i świadczeń.

umowa o zachowaniu poufności

Usługi biznesowe; Zasoby ludzkie

Prawnych umowy podpisane przez wszystkich pracowników do gwarancji, że będzie nie ujawniają, firmy poufnych i prawidłowości informacji.

kultura

Usługi biznesowe; Zasoby ludzkie

W organizacji, wspólne postaw, wartości i cele tej organizacji.

ocena pracownika

Usługi biznesowe; Zasoby ludzkie

An assessment of an employee's performance, with potential salary raises for good performance.