Home > Branża/dziedzina > Komunikacja

Komunikacja

The activity of conveying information and ideas to others through the exchange of speech, written messages, signals or behaviour such as body language.

6Kategorie 8393Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Komunikacja

Komunikacja > Komunikacja pisemna

list

Komunikacja; Komunikacja pisemna

List jest pisemne wiadomości w księdze. Nowadays jest niezwykła umożliwia tym sposobem komunikowania (chyba że dla urzędowego lub ważnych kwestii) z uwagi na wcześniejsze w ...

Środki masowego przekazu

Komunikacja; Komunikacja pisemna

Zestaw narzędzi komunikacji, takich jak czasopisma, gazety, radio i TV z jednym celem na uwadze: przekazać wiadomość.

funkcji telefonu

Komunikacja; Komunikacja pisemna

Funkcji telefonu jest telefon komórkowy, który jest w cenie średniej w składzie bez drutu dostawca sprzętu. Jest on przeznaczony dla klientów, którzy chcą umiarkowanie cenach i ...