Home > Branża/dziedzina > Komputer

Komputer

18Kategorie 216913Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Komputer

Komputer > Urządzenia wejścia i wyjścia

mówić g

Komputer; Urządzenia wejścia i wyjścia

Mówić g jest przestrzennych środowiska operacyjnego (SOE), który pozwala użytkownikom korzystać z gestów aplikacje komputerowe kontroli i obsługa obrazów na wielu ekrany w czasie ...

routery

Komputer; Urządzenia wejścia i wyjścia

Jest to urządzenie sieciowych, która wysyła pakietów między sieciami przez przetwarzanie danych routingu zawarte w pakiet lub datagram (Internet Protokół informacji). Informacje o ...