Home > Branża/dziedzina > Projektowanie

Projektowanie

The art or practice of designing or making designs.

6Kategorie 13499Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Projektowanie

Projektowanie > Projektowanie aplikacji

diagramu aplikacji

Projektowanie; Projektowanie aplikacji

Schemat używany do wizualizacji, zdefiniować, łączyć się i skonfigurować aplikacje w roztworze. Plik diagramu aplikacji (.ad) zawiera informacje oparte na Model definicji systemu ...

definicji aplikacji

Projektowanie; Projektowanie aplikacji

Definiuje aplikacja, która może dostarczyć lub zużywać usług.Można później projektowania systemów składający się z wykorzystania tych definicji aplikacji. Możesz ograniczyć typy ...

Wniosek końcowy

Projektowanie; Projektowanie aplikacji

Punkt połączenia, jaką zapewnia aplikacji lub używa usługi i jest typu dostawcy lub konsumentów, odpowiednio. Na przykład ASP.NET aplikacji mogą mieć Web końcowego Dostawca ...

prototyp aplikacji

Projektowanie; Projektowanie aplikacji

Definicji aplikacji wstępnie skonfigurowanych w przyborniku, używane do definiowania aplikacji na diagramie aplikacji. Na przykład, można przeciągnąć ASP.Prototyp NETWebService w ...

połączenie

Projektowanie; Projektowanie aplikacji

Określa drogę współpracy bądź łączności aplikacji pracujących w danym środowisku.

Lampa stołowa

Historia sztuki; Projektowanie aplikacji

Pewien stół Lampa zwykle mające na celu dać skoncentrowane światło dla celów pracy.