Home > Branża/dziedzina > Edukacja

Edukacja

The act or process of teaching or learning.

11Kategorie 142421Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Edukacja

Edukacja > Nauczanie

Nauczyciel roku

Edukacja; Nauczanie

Roczny moje ulubione nauczyciel konkursu organizowanego przez BBC dla uczczenia nauczycieli oddanie do swoich uczniów i ich umiejętność inspirowania. Studentów są zaproszone do ...

różnorodność

Edukacja; Nauczanie

Odmian o różnych środowisk grupy osób, które często wymaga stosowania różnych metod nauczania.

uczniowie w niekorzystnej sytuacji

Edukacja; Nauczanie

Studenci, którzy nie mieli takie same szanse jak innych studentów studiów i może wymagać specjalnych uzgodnień lub dodatkowej pomocy, aby przygotować je do badania; wady może być ...

test diagnostyczny

Edukacja; Nauczanie

Badanie pozwala określić studentów aktualnego stanu wiedzy lub umiejętności, aby zidentyfikować co poziom kursu powinny być umieszczone w lub czy naprawa jest wymagane.

egzaminatorzy zewnętrzni

Edukacja; Nauczanie

Osób z zewnątrz instytucji, którzy oceniają i sprawdzają, czy instytucja ma spełnione predefiniowane normy, często działają jako mechanizm kontroli jakości.

wytyczne

Edukacja; Nauczanie

Instrukcje określające procedury zalecane do wykonania określonego zadania.

hipertekst

Edukacja; Nauczanie

1. System oprogramowania, który łączy Tematy na ekranie informacje i grafiki. 2. Dokument przedstawiony na komputerze w ten sposób.