Home > Branża/dziedzina > Komponenty elektroniczne

Komponenty elektroniczne

Any basic device or physical entity in an electronic system used to affect electrons or their associated fields.

13Kategorie 14741Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Komponenty elektroniczne

Komponenty elektroniczne > Półprzewodnik

półprzewodnikowe

Komponenty elektroniczne; Półprzewodnik

Półprzewodnikowych jest materiałem o przewodności elektrycznej z powodu przepływ elektronów (w przeciwieństwie do przewodnictwo jonowe) pośrednie w wielkości między że dyrygent i ...