Home > Branża/dziedzina > Komponenty elektroniczne

Komponenty elektroniczne

Any basic device or physical entity in an electronic system used to affect electrons or their associated fields.

13Kategorie 14741Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Komponenty elektroniczne

Komponenty elektroniczne > Kondensatory

Kondensator elektrolityczny

Komponenty elektroniczne; Kondensatory

Kondensator elektrolityczny - typ kondensatora używającego elektrolitów, jonowej cieczy prowadzącej, na jednym z jego aluminiowych elektrod, w celu pozyskania większej pojemności ...

Elektroda

Komponenty elektroniczne; Kondensatory

końcowy element niektórych układów lub urządzeń elektrycznych, przewodnik elektryczny wysyłający ładunek elektryczny lub przyjmujący go z otoczenia, albo kształtujący pole ...

farad

Komponenty elektroniczne; Kondensatory

jednostka pojemności elektrycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) Jest to pojemność elektryczna przewodnika elektrycznego, którego potencjał zwiększa się o 1 wolt po ...

Elektron

Komponenty elektroniczne; Kondensatory

Elektron, negaton, e, β − – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu. Elektron ma ładunek elektryczny równy e = −1,602 176 487(40)·10−19 C (ujemny ...

AC (prąd zmienny)

Komponenty elektroniczne; Kondensatory

Prąd, który przychodzi z generatora zmiennie, raz w jednym kierunku, a następnie w drugim.

prąd zmienny

Komponenty elektroniczne; Kondensatory

Prąd elektryczny, który wzrasta od zera do maksimum w jednym kierunku, spada do zera i następnie wzrasta do maksimum w kierunku przeciwnym, a następnie powtarza następny ...

żeton

Urządzenia elektryczne; Kondensatory

Kompleks obwód elektryczny, który jest wyryte na mały kawałek materiału o nazwie półprzewodnikowych.