Home > Branża/dziedzina > Komponenty elektroniczne

Komponenty elektroniczne

Any basic device or physical entity in an electronic system used to affect electrons or their associated fields.

13Kategorie 14741Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Komponenty elektroniczne

Komponenty elektroniczne > Źródła zasilania

szkielet

Komponenty elektroniczne; Źródła zasilania

Cewki drutu, który powoduje rotację w silnika elektrycznego. w silniki, magnesy ustawy o szkieletu ją przenieść.W generatorów magnesy działają na szkieletu aby je produkcji ...

moc

Komponenty elektroniczne; Źródła zasilania

Kwotę energii elektrycznej, takich jak ilość energii, która jest niezbędna do żarówka jest nazywany mocy.

widma elektromagnetycznego

Komponenty elektroniczne; Źródła zasilania

Wszystkie rodzaje promieniowania elektromagnetycznego. To jest ułożone według długości fal, każdy rodzaj promieniowania.

baterii

Komponenty elektroniczne; Źródła zasilania

Bateria elektryczna jest jeden lub więcej ogniw elektrochemicznych, które konwersji energii chemicznej w energię elektryczną. Są dwa rodzaje baterii: galwanicznych (jednorazowych ...