Home > Branża/dziedzina > Energia

Energia

Anything related to the production or supply of energy in any form.

23Kategorie 123009Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Energia

Energia > Bioenergy

etanolu z biomasy

Energia; Bioenergy

Etanolu z biomasy jest etanolu z biomasy, czyli dwa węgla alkoholu. Alkoholu etylowego jest jednym z najbardziej wszechstronnych alkohole dostępne, używany w obu procesów ...

stałe odpady komunalne (MSW)

Energia; Bioenergy

Całkowitej ilości odpadów z wyłączeniem odpady przemysłowe, odpady z rolnictwa i ściekowych, w tym dóbr trwałego użytku, dobra nietrwałe, pojemniki i opakowania, odpady żywności, ...

obornik

Energia; Bioenergy

Obornik jest stosowany jako nawóz w rolnictwie materii organicznej. Obornik się żyzność gleby poprzez dodanie substancji organicznej i składników odżywczych, takich jak azot, ...

szary energii

Energia; Bioenergy

Suma energii od wszystkich nakładów niezbędnych do produkcji towaru; np. do produkcji biopaliw, takich jak etanol kukurydza wymaga szarej energii związane ze stosowaniem nawozów, ...

Bioenergia

Energia; Bioenergy

Energia wytworzona z materii organicznej, lub biomasy. Biomasy może być spalony bezpośrednio lub przekształcone w cieczy lub paliwem gazowym.

paliwa

Energia; Bioenergy

Substancja zużyte do zasilania, zwłaszcza dla silnika.

Biobenzyna

Energia; Bioenergy

Formie syntetycznej benzyny produkowane z biomasy.