Home > Branża/dziedzina > Środowisko

Środowisko

Issues related to the circumstances or condition of the earth's natural surroundings.

9Kategorie 46865Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Środowisko

Środowisko > Gospodarowanie Odpadami

Zachowania zasobów i odzyskiwania Act (RCRA)

Środowisko; Gospodarowanie Odpadami

RCRA jest zachowania zasobów i odzyskiwania ustawy, która została uchwalona przez Kongres w 1976 roku. RCRA główne cele są w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska ...

Kosz

Środowisko; Gospodarowanie Odpadami

Do zbierania i ponowne używanie materiałów, takich jak szkła, papieru i tworzywa sztuczne. Recycling pomaga w ochronie zasobów naturalnych.

bryłkowany odpadów

Środowisko; Gospodarowanie Odpadami

Mieszane odpady zebranych z gospodarstw domowych i innych źródeł.

miska olejowa

Środowisko; Gospodarowanie Odpadami

Najniższy obszar składowiska do których kanalizacji odcieków.

chemiczne gospodarki odpadami (CWM)

Środowisko; Gospodarowanie Odpadami

Nazwę eksploatacji składowisk odpadów niebezpiecznych odpadów zarządzania. WM obecnie jest właścicielem i operatorem pięć składowisk odpadów niebezpiecznych w U. S.

odpadów

Środowisko; Gospodarowanie Odpadami

"Odpady" obejmuje: a. każdą substancję, która stanowi złomu lub ścieków lub inne niepożądane nadwyżki substancji wynikające ze stosowania jakichkolwiek procesów; and b.any ...

przestrzeni powietrznej

Środowisko; Gospodarowanie Odpadami

Przewidywane banku metrów sześciennych (BCY) składowiska do obsadzenia z odpadów określone badania i/lub innych technik inżynierii.