Home > Branża/dziedzina > Festiwale

Festiwale

An event, usually staged by a local community, which usually focusses on and celebrates a unique aspect, custom or tradition of that community.

8Kategorie 4285Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Festiwale

Festiwale > Nowy rok

poprawne politycznie życzenia noworoczne

Festiwale; Nowy rok

Proszę przyjąć bez żadnych zobowiązań, domniemanych lub niejawne, moje najlepsze życzenia dla świadomych ekologicznie, społecznie, niski stresu, wciągająca, święto płci neutralny ...

Festiwal Lampionów

Festiwale; Nowy rok

The Lantern Festival or Yuan Xiao Festival is a festival celebrated on the fifteenth day of the first month in the lunar year in the Chinese calendar, the last day of the lunar ...

noworoczne

Festiwale; Nowy rok

Nowy rok uchwa³a jest zobowiązanie, które osoba sprawia, że do jednego lub więcej osobistych celów, projektów lub reformy zwyczaj. Ta zmiana stylu życia jest ogólnie ...