Home > Branża/dziedzina > Usługi finansowe

Usługi finansowe

Related to any service provided by the finance industry, which encompasses a broad range of organisations that deal with the management of money.

17Kategorie 144162Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Usługi finansowe

Usługi finansowe > Inwestycje na rynku nieruchomości

kapitalizacja

Usługi finansowe; Inwestycje na rynku nieruchomości

Wielkość liter jest proces zdyskontowanie przewidywanych przyszłych zysków do obecnej wartości rynkowej za pomocą odpowiednich liter stawki. Dyskonto jest Dokonywanie zasiłek lub ...

stopa kapitalizacji

Usługi finansowe; Inwestycje na rynku nieruchomości

Stopa kapitalizacji jest stopa procentowa, która jest uważany za rozsądny zysk z inwestycji używane w kapitalizacji dochód netto do określenia wartości nieruchomości.

środki pieniężne przeznaczone do wypłaty

Usługi finansowe; Inwestycje na rynku nieruchomości

Dostępny do dystrybucji środków pieniężnych jest przepływ środków pieniężnych pomniejszona o kwotę zarezerwowaną dla przywrócenia lub tworzenia rezerw.

przepływy pieniężne

Usługi finansowe; Inwestycje na rynku nieruchomości

Jak okres inwestycji przepływ środków pieniężnych oznacza, że kwoty środków pieniężnych otrzymanych corocznie od inwestycji, która jest roczny dochód netto z nieruchomości mniej ...

Metoda przepływów pieniężnych

Usługi finansowe; Inwestycje na rynku nieruchomości

Metoda przepływ środków pieniężnych jest sposób analizy potencjalnych inwestycji poprzez określenie przepływów pieniężnych procent zwrotu z zainwestowanego kapitału.

zmiany

Usługi finansowe; Inwestycje na rynku nieruchomości

Zmiana jest zasady wyceny nieruchomości, który zapewnia, że warunki wpływające na wartość nieruchomości stale się zmieniają.

porównywalne nieruchomości

Usługi finansowe; Inwestycje na rynku nieruchomości

Porównywalne właściwości są właściwości, które są podobne. Warunki, które sprawiają, że właściwości porównywalne obejmują wykorzystanie nieruchomości, gruntów do budynku stosunek, ...