Home > Branża/dziedzina > Usługi finansowe

Usługi finansowe

Related to any service provided by the finance industry, which encompasses a broad range of organisations that deal with the management of money.

17Kategorie 144162Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Usługi finansowe

Usługi finansowe > Kantor

Drachma Grecka

Usługi finansowe; Kantor

Oficjalna waluta Grecji, zanim w 2001 roku przyjęto wspólną walutę Europejską, zastępując drachmę euro. Jako waluta, drachma istniała już w starożytnej Grecji, gdy była szeroko ...

Rand

Usługi finansowe; Kantor

Jednostkę podstawową pieniędzy w Republice Południowej Afryki.

Bitcoin

Usługi finansowe; Kantor

Bitcoin jest cyfrowa waluta, która nie jest wspierany przez bank centralny lub rząd każdego kraju. Bitcoins mogą być przedmiotem obrotu do towarów lub usług z dostawcami, którzy ...

zjednoczenie waluty

Usługi finansowe; Kantor

W miejscu, gdzie kilka istniejących waluty zostały skonsolidowane, zmniejszyć liczbę uwędzić waluty, waluty zjednoczenia jest wprowadzony jak bardzo zrozumiały i zrównoważonego ...

Jezus Bitcoin

Usługi finansowe; Kantor

Roger Ver jest dobrze znany inwestor ewangelista i Anioł Bitcoin. On jest wysokim profilu członka Wspólnoty Bitcoin i zainwestował w ponad dziesięciu przedsiębiorstw Bitcoin, w ...