Home > Branża/dziedzina > Usługi finansowe

Usługi finansowe

Related to any service provided by the finance industry, which encompasses a broad range of organisations that deal with the management of money.

17Kategorie 144162Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Usługi finansowe

Usługi finansowe > Rachunkowość

plan świadczeń

Usługi finansowe; Rachunkowość

obejmuje wszystkie podmioty (lub wszystkich jednostek w danej kategorii, na przykład konkretnej branży) i jest zarządzana przez krajowych lub lokalnych rząd lub inny organ (na ...

kurs wymiany

Usługi finansowe; Rachunkowość

Kurs wymiany do natychmiastowej dostawy.

wypłacalność

Usługi finansowe; Rachunkowość

Dostępność środków pieniężnych w dłuższej perspektywie, do regulowania zobowiązań finansowych, jak stają się one wymagalne.

spółka zależna

Usługi finansowe; Rachunkowość

Podmiot, w tym bez osobowości prawnej jednostki takie MSSF 3.A, jak partnerstwo, która jest kontrolowana przez inną jednostkę (nazywaną jednostką dominującą).

Obciążenie podatkowe (przychód podatkowy)

Usługi finansowe; Rachunkowość

Łączna kwota uwzględniane przy ustalaniu zysku lub straty w okresie podatek bieżący oraz podatek odroczony. Obciążenia podatkowego (przychodu podatkowego) składa się z bieżącego ...

inwestor w spółce

Usługi finansowe; Rachunkowość

Strony do wspólnego przedsiębiorstwa, które nie mają wspólną kontrolę nad tym wspólnym przedsięwzięciem.

kluczowy personel kierowniczy

Usługi finansowe; Rachunkowość

Osoby posiadające autorytet i odpowiedzialność za planowanie, kierowanie i kontrolowanie działalności podmiotu, bezpośrednio lub pośrednio, w tym każdy dyrektor (czy wykonawczy ...