Home > Branża/dziedzina > Geografia

Geografia

The study of physical characteristics of earth and the distribution and effects of life on earth, especially that of humans.

7Kategorie 93144Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Geografia

Geografia > Geografia fizyczna

północny (zwł. o wietrze)

Geografia; Geografia fizyczna

Najczęściej używane oznaczają Północnej, w odniesieniu do szerokości 45 °-75 ° n i w związku z głównie iglastymi znaleźć tutaj.

tama; zapora

Geografia; Geografia fizyczna

Duża ściana lub ziemi barierę wykorzystywana do blokowania doliny rzeki. Celem może być do przechowywania wody, kontroli powodzi lub generowania energii elektrycznej.

DDT (= dwuchlorodwufenylotrójchloroetan)

Geografia; Geografia fizyczna

Środek owadobójczy. To silne i trwałe co oznacza, że nie łatwo rozbić lub rozproszenia pozostają w ekosystemie i gromadzenia się w organizmach wyższych ogniw łańcucha ...

rumowisko

Geografia; Geografia fizyczna

Wszelkie rozdrobniony materiał rocka, czyli, że produkowane przez wietrzenia i erozji.

decentralizacja

Geografia; Geografia fizyczna

Ruch osób, rząd funkcji lub możliwości zatrudnienia, z siedzibą centrum jeden stosunkowo obwodowych. Zidentyfikowane w city, regionalnych i krajowych.

termosfera

Geografia; Geografia fizyczna

Górna warstwa atmosfery powyżej 80km od powierzchni earth. Bardzo gorąco (do 1200˚c) ze względu na absorpcji promieniowania przez spaliny.

górne dopływy (rzeki, strumienia)

Geografia; Geografia fizyczna

Część oczywiście rzeki blisko źródła.