Home > Branża/dziedzina > Rząd

Rząd

Of or pertaining to any administrative organ that has authority to govern a political state.

11Kategorie 28268Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Rząd

Rząd > European Union

negocjacje akcesyjne

Rząd; European Union

Negocjacje akcesyjne są istotne dla monitorowania i wspierania krajów kandydujących w celu przygotowania do przystąpienia i oceny, jak gotowe są. Każdego kraju jest oceniane na ...

Partnerstwo dla członkostwa

Rząd; European Union

Partnerstwa dla członkostwa są instrumentem strategii przedakcesyjnej, który określa szczególne potrzeby krajów kandydujących na których pomocy przedakcesyjnej powinna być ...

przystąpienie nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej

Rząd; European Union

Przystąpienie nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej (UE) jest regulowane przez artykuł 49 Traktatu o Unii Europejskiej. A stan, który pragnie zostać członkiem Unii musi ...

dobrostanu zwierząt

Rząd; European Union

Kwestię dobrostanu zwierząt poruszono po raz pierwszy w ustawodawstwie w 1974 roku. Wymagania w tym zakresie zostały potwierdzone w szczególności w dodatkowy Protokół dołączony do ...

antymonopolowego kontroli

Rząd; European Union

Termin "antymonopolowe" odnosi się do reguł konkurencji, umów i praktyk handlowych, które ograniczają konkurencję i nadużywania pozycji dominującej. Porozumień i praktyk ...

Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Rząd; European Union

Ustalonego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w celu zapewnienia prawdziwej swobody przepływu osób na terytorium Unii Europejskiej i wyższy poziom bezpieczeństwa ...

audiowizualne

Rząd; European Union

Polityki audiowizualnej UE musi uwzględniać różne-czasem sprzeczne — interesy i priorytety, jak zasady konkurencji (szczególnie w zakresie pomocy państwa), zasad usług publicznych ...