Home > Branża/dziedzina > Rząd

Rząd

Of or pertaining to any administrative organ that has authority to govern a political state.

11Kategorie 28268Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Rząd

Rząd > Samorząd

rada parafialna; rada gminna

Rząd; Samorząd

Organ administracyjny parafii (w Anglii, dawniej, Walia).