Home > Branża/dziedzina > Urządzenia gospodarstwa domowego

Urządzenia gospodarstwa domowego

Any device found in the home designed for a specific function, especially electric devices such as toasters or refrigerators.

9Kategorie 15065Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Urządzenia gospodarstwa domowego

Urządzenia gospodarstwa domowego > Grzejniki wody

brytyjska jednostka ciepła (BTU)

Urządzenia gospodarstwa domowego; Grzejniki wody

Jednostka ciepła energii potrzebnej do pozyskania 1 funta wody 1° F.

gaz ziemny

Urządzenia gospodarstwa domowego; Grzejniki wody

Paliwo dostarczane przez system dystrybucji narzędzie używane w ogrzewacze wody opalane gazem.

solenoid

Urządzenia gospodarstwa domowego; Grzejniki wody

Cewki z drutu w formie walca, który prowadzi prąd; przypomina bar magnes.

wydajność cieplna

Urządzenia gospodarstwa domowego; Grzejniki wody

Możliwość przeniesienia i pochłaniają ciepło ze źródła paliwa do wody.

wolt

Urządzenia gospodarstwa domowego; Grzejniki wody

Jednostka miary siły elektromotorycznej. AC lub DC

amper

Urządzenia gospodarstwa domowego; Grzejniki wody

Jednostka miary przepływu prądu.

temperatura wrzenia

Urządzenia gospodarstwa domowego; Grzejniki wody

Punkt wrzenia odnosi się do temperatury, w której płyn zmienia się pary przez dodanie ciepła.