Home > Branża/dziedzina > Chemikalia nieorganiczne

Chemikalia nieorganiczne

A broad class of substances encompassing all those that do not include carbon and its derivatives as their principal elements, yet not excluding carbides, carbonates, cyanides, cyanates, and carbon disulfide.

6Kategorie 547Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Chemikalia nieorganiczne

Chemikalia nieorganiczne > Sole nieorganiczne

węglan

Chemikalia nieorganiczne; Sole nieorganiczne

Węglan jest to sól kwasu węglowego, charakteryzuje się obecnością węglanu jonów. Nazwa może oznaczać, ester kwasu węglowego, związki organiczne zawierające węglan grupy. Węglanu ...