Home > Branża/dziedzina > Chemikalia nieorganiczne

Chemikalia nieorganiczne

A broad class of substances encompassing all those that do not include carbon and its derivatives as their principal elements, yet not excluding carbides, carbonates, cyanides, cyanates, and carbon disulfide.

6Kategorie 547Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Chemikalia nieorganiczne

Chemikalia nieorganiczne > Kwasy nieorganiczne

kwas siarkowy

Chemikalia nieorganiczne; Kwasy nieorganiczne

Mocny kwas, która zawiera siarkę, wodoru i tlenu. Stosowany jest w przemyśle więcej niż inne kwas.