Home > Branża/dziedzina > Prawo

Prawo

Of or pertaining to the system of rules which a particular country or community recognizes as regulating the actions of its members and which it may enforce by the imposition of penalties.

10Kategorie 58465Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Prawo

Prawo > Umowy

powiernicze

Prawo; Umowy

Osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za pieniądze, właściwości lub dobrego samopoczucia innego; daje jednolitego standardu opieki z powodu potencjalnego narażenia ...

brak zapłaty

Prawo; Umowy

Niepowodzenie jednej ze stron, aby otrzymać wartość zawarciem umowy jest określany jako jako błąd poważania.

pakiet deal

Prawo; Umowy

Grasz czy oferta łączenie kilku koncesji, części, jednostek lub zakres usług, itp., który musi zostać zaakceptowany lub odrzucony w całości.

umowa

Prawo; Umowy

an agreement between two or more parties, usually written

z późniejszymi poprawkami

Prawo; Umowy

środek prawny oficjalnie zmienione przez dodanie, usunięcie lub przeformułowanie

rejestr handlowy

Prawo; Umowy

dokument, który obowiązkowo rejestrów osób fizycznych i prawnych (firm) angażowanie się w działalność komercyjną

ustawa nr

Prawo; Umowy

Produkt, ustawa, dekret, lub uchwalenia, wynikające z decyzji organu legislacyjnego lub sądowe