Home > Branża/dziedzina > Usługi prawnicze

Usługi prawnicze

The services involving law-related matters such as the issuing of legal opinion,filing and pleading, as well as the issuing and defending of law suits among many others.

16Kategorie 78336Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Usługi prawnicze

Usługi prawnicze > Upadłość

wierzyciel

Usługi prawnicze; Upadłość

Osoba, która gwarantuje wypłaty samotny lub wynajem spłaty innej strony, jeżeli strona jest w stanie zapłacić.

kredytodawca

Usługi prawnicze; Upadłość

Osoba lub organizacja, która udziela kredytu dłużnikowi i jest należne składki.

nakaz zajęcia majątku dłużnika

Usługi prawnicze; Upadłość

Postanowienie Sądu dostarczane do dłużnika, uniemożliwiając mu sprzedaży aktywów, np. dom, bez płacenia swoich długów wobec wierzyciela.

komornik

Usługi prawnicze; Upadłość

Osoba uprawniona do dostarczania dokumentów do sądu, dokonywania aresztowania, konfiskowania i sprzedawania majątku dłużnika oraz eksmitowania z ich miejsca zamieszkania.

bankrut

Usługi prawnicze; Upadłość

W sytuacji kiedy osoba lub organizacja jest niewypłacalna, np. nie jest w stanie spłacać składek długów, co prowadzi do tego, że ich majątek zostaje upłynniony i rozdzielony ...

osoba trzecia, u której dokonano zajęcia własności dłużnika

Usługi prawnicze; Upadłość

Gdy właściwość pozwanego jest w posiadaniu strony trzeciej, wierzytelności mogą być wystawiane do sieze Właściwość.

niewypłacalność

Usługi prawnicze; Upadłość

Condition of a company or person unable to pay due debts.