Home > Branża/dziedzina > Produkcja

Produkcja

The process of converting raw materials, components or parts into finished goods that meet the expectations and needs of consumers.

12Kategorie 27838Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Produkcja

Produkcja > Plastic injection molding

cyklu leczenia

Produkcja; Plastic injection molding

Terminy w określonych warunkach, do których reakcji materiałów termoutwardzalnych jest przetwarzany do osiągnięcia poziomu pożądanych właściwości.

żywicą syntetyczną

Produkcja; Plastic injection molding

Termin jest używany do wyznaczenia polimeru, który jest podstawowym materiałem do tworzyw sztucznych.

rumieniec

Produkcja; Plastic injection molding

Tendencja artykuł z tworzywa sztucznego z kolei biały lub kredowy w obszarach, które są bardzo obciążone.

stos formy

Produkcja; Plastic injection molding

Dwa lub więcej form podobnego typu, które są ustawione jeden za drugim pozwala na dodatkowe elementy mają być wytwarzane podczas cyklu.

C-etap

Produkcja; Plastic injection molding

Termin ten opisuje w końcowym etapie reakcji, gdzie tworzywo termoutwardzalne jest względnie nierozpuszczalne i trudnotopliwy.

System biegacz

Produkcja; Plastic injection molding

Termin ten jest czasem wykorzystywane do całego żywica żywienie systemu, w tym kanałem za pomocą kanałów, biegaczy i bramy, wtrysk.

formy

Produkcja; Plastic injection molding

Aby nadać kształt do masy tworzyw sztucznych poprzez ograniczenie jamy lub matrycy.