Home > Branża/dziedzina > Górnictwo

Górnictwo

Of or pertaining to the process or business of extracting materials, such as ore or minerals, from the earth's crust.

8Kategorie 45553Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Górnictwo

Górnictwo > Mineral mining

chłodzenie powietrzem żużel wielkopiecowy

Górnictwo; Wydobycie ogólne

Materiały powstałe w wyniku krzepnięcie roztopionego wielkopiecowego w warunkach atmosferycznych. Kolejne chłodzenia może być przyspieszone przez stosowanie wody na powierzchnię ...

Komórka RSS

Górnictwo; Wydobycie ogólne

Materiały dostarczone do komórek w elektrolitycznej produkcji metali.

underedge kamień

Górnictwo; Wydobycie ogólne

Materiał, który tworzy na piętrze ironstone kopalni.

Termodynamika

Górnictwo; Wydobycie ogólne

Matematycznego traktowania stosunek ciepła mechaniczne i inne formy energii.

Tolerancja między laboratorium

Górnictwo; Wydobycie ogólne

Maksymalne dopuszczalne różnicy między średnimi z dwóch oznaczeń, przeprowadzonych przez dwóch różnych laboratoriach na reprezentatywnych próbkach pobranych z tej samej próbki ...

normy emisji

Górnictwo; Wydobycie ogólne

Maksymalna ilość zanieczyszczeń, które mogą być odprowadzane z jednego źródła zanieczyszczeń.

teoretyczna wydajność

Górnictwo; Wydobycie ogólne

Maksymalna wydajność (jak pokazano przez krzywej zmywalność) produkt o określony procent popiołu.