Home > Branża/dziedzina > Chemikalia organiczne

Chemikalia organiczne

Any member of a large class of gaseous, liquid, or solid chemical compounds whose molecules contain carbon.

5Kategorie 654Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Chemikalia organiczne

Chemikalia organiczne > Alkohol, hydroksybenzen i eter

2-propanol

Chemikalia organiczne; Alkohol, hydroksybenzen i eter

2-propanolu (również izopropanol, propan-2-olu, alkoholem izopropylowym lub skrót IPA) jest wspólną nazwą dla związek chemiczny o Wzór cząsteczkowy C3H8O. Jest to bezbarwny, łatwo ...

alkoholu propargyl

Chemikalia organiczne; Alkohol, hydroksybenzen i eter

Propargyl alkoholu, lub 2-propyn-1-ol, jest związek organiczny, który jest prosty alkoholu zawierające grupy funkcjonalnej alkinowe. Propargyl alkoholu jest klarowny, bezbarwny, ...