Home > Branża/dziedzina > Fizyka

Fizyka

The branch of science concerned with the properties of matter and energy and the relationships between them.

17Kategorie 45113Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Fizyka

Fizyka > Akustyka

akustyka

Fizyka; Akustyka

Badanie wszelkich dźwięków, w tym USG i infrasound.

akustyk

Fizyka; Akustyka

Naukowiec, który prowadzi badania na dźwięk i fale dźwiękowe.

logarytm

Fizyka; Akustyka

Matematyczne pojęcia, której numer jest mnożona przez siebie, np. 10 do potęgi 2, który jest 100.

hałas; szumy (zakłócenia)

Fizyka; Akustyka

Niepożądany dźwięk.

dźwięk

Fizyka; Akustyka

Fala mechaniczna zakłóceń poprzez sprawy, które mogą lub nie mogą być słyszalne przez ludzkie ucho.

fala

Fizyka; Akustyka

Oscylacyjne zakłóceń, który porusza się od jakiegoś źródła i transportuje nie zauważalnej ilość materii na dużych dystansach propagacji.

częstotliwość

Fizyka; Akustyka

Wysokość notatki, tzn czy jest wysoki lub niski Uwaga.