Home > Branża/dziedzina > Socjologia

Socjologia

The study of societies and how they are shaped by people. It also concerns itself with how society affects the behavior of the individuals that are part of them.

4Kategorie 30524Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Socjologia

Socjologia > Kryminologia

dramaturgia

Socjologia; Kryminologia

Teoretycznego punktu widzenia który przedstawia ludzkich zachowań, jak wokół celowe zarządzanie interpersonalnych wrażenia.

prawo administracyjne

Socjologia; Kryminologia

Reguluje wiele codziennych czynności, oraz naruszenia tych przepisów ogólnie skutkować ostrzeżenia lub kar, w zależności od ich nasilenia ustalonego poziomu.

metody ilościowe

Socjologia; Kryminologia

Technik badawczych, które wymierne rezultaty.

metody jakościowe

Socjologia; Kryminologia

Technik badawczych, których rezultaty, które są trudne do oszacowania.

schizofrenia paranoidalna

Socjologia; Kryminologia

Schizofrenię osób cierpi na urojenia i omamy.

prawo karne

Socjologia; Kryminologia

Dziedziny prawa, który reguluje te działania, które mają potencjał, aby zaszkodzić interesom Państwa lub rządu federalnego.

psychiatria sądowa

Socjologia; Kryminologia

Że oddział psychiatrii, mających do czynienia z badania i przestępczość.