Home > Branża/dziedzina > Wystawa

Wystawa

A commercial exhibition show or event during which traders or companies can display and market their wares or services to the general public or to the paying attendants of a particular event.

2Kategorie 75Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Wystawa

Wystawa > Pokazy dla Konsumentów

Konsument Electronics Show (CES) 2015

Wystawa; Pokazy dla Konsumentów

Jak to się dzieje każdego roku, CES 2015 będzie rozpoczęcie nowego roku dla branży zaawansowanych technologii. Pierwszy pokaz wielkich tech roku zaplanowano na 6 stycznia do 9 i ...