Home > Branża/dziedzina > Zbiorniki wodne

Zbiorniki wodne

Referring to any significant accumulation of water usually on planet earth but also on other planetary bodies.

10Kategorie 35821Terms

Dodaj nowy termin

Contributors in Zbiorniki wodne

Zbiorniki wodne > Baseny

akwarium

Zbiorniki wodne; Baseny

Zbiornik lub bowl, który jest wypełniany wodą i używany do przechowywania ryb lub innych zwierząt wodnych i roślin.

warstwy wodonośnej

Zbiorniki wodne; Baseny

Podziemne warstwy piasku, żwir lub rock, który zbiera wody i przechowuje ją jak gąbką. Możemy uzyskać wiele używamy przez wiercenia wells do warstw wodonośnych wody.

aklimatyzacja staw

Zbiorniki wodne; Baseny

Staw skonstruowany w celach hodowli ryb to się wypuszczać w strumieniu lub rzece.

Sub-categories