Home > Branża/dziedzina > Chemikalia organiczne > Alcohol & Hydroxybenzene & Ether

Alcohol & Hydroxybenzene & Ether

Contributors in Alkohol, hydroksybenzen i eter

Alcohol & Hydroxybenzene & Ether

2-propanol

Chemikalia organiczne; Alkohol, hydroksybenzen i eter

2-propanolu (również izopropanol, propan-2-olu, alkoholem izopropylowym lub skrót IPA) jest wspólną nazwą dla związek chemiczny o Wzór cząsteczkowy C3H8O. Jest to bezbarwny, łatwo palne związek ...

alkoholu propargyl

Chemikalia organiczne; Alkohol, hydroksybenzen i eter

Propargyl alkoholu, lub 2-propyn-1-ol, jest związek organiczny, który jest prosty alkoholu zawierające grupy funkcjonalnej alkinowe. Propargyl alkoholu jest klarowny, bezbarwny, lepka ciecz, która ...

Polecane słowniki

Top 10 Most Venomous Snakes

Kategoria: Zwierzęta   1 10 Terms

Western Otaku Terminology

Kategoria: Technologia   2 20 Terms