Home > Branża/dziedzina > Chemikalia organiczne > Alcohol & Hydroxybenzene & Ether

Alcohol & Hydroxybenzene & Ether

Contributors in Alkohol, hydroksybenzen i eter

Alcohol & Hydroxybenzene & Ether

2-propanol

Chemikalia organiczne; Alkohol, hydroksybenzen i eter

2-propanolu (również izopropanol, propan-2-olu, alkoholem izopropylowym lub skrót IPA) jest wspólną nazwą dla związek chemiczny o Wzór cząsteczkowy C3H8O. Jest to bezbarwny, łatwo palne związek ...

alkoholu propargyl

Chemikalia organiczne; Alkohol, hydroksybenzen i eter

Propargyl alkoholu, lub 2-propyn-1-ol, jest związek organiczny, który jest prosty alkoholu zawierające grupy funkcjonalnej alkinowe. Propargyl alkoholu jest klarowny, bezbarwny, lepka ciecz, która ...

Polecane słowniki

People of Renaissance

Kategoria: Sztuka   1 19 Terms

Greek Mythology

Kategoria: Historia   1 20 Terms