Home > Branża/dziedzina > Projektowanie > Application design

Application design

Contributors in Projektowanie aplikacji

Application design

diagramu aplikacji

Projektowanie; Projektowanie aplikacji

Schemat używany do wizualizacji, zdefiniować, łączyć się i skonfigurować aplikacje w roztworze. Plik diagramu aplikacji (.ad) zawiera informacje oparte na Model definicji systemu (SDM).

definicji aplikacji

Projektowanie; Projektowanie aplikacji

Definiuje aplikacja, która może dostarczyć lub zużywać usług.Można później projektowania systemów składający się z wykorzystania tych definicji aplikacji. Możesz ograniczyć typy serwerów logiczne do ...

Wniosek końcowy

Projektowanie; Projektowanie aplikacji

Punkt połączenia, jaką zapewnia aplikacji lub używa usługi i jest typu dostawcy lub konsumentów, odpowiednio. Na przykład ASP.NET aplikacji mogą mieć Web końcowego Dostawca usługi, udostępniający ...

prototyp aplikacji

Projektowanie; Projektowanie aplikacji

Definicji aplikacji wstępnie skonfigurowanych w przyborniku, używane do definiowania aplikacji na diagramie aplikacji. Na przykład, można przeciągnąć ASP.Prototyp NETWebService w przyborniku, aby ...

połączenie

Projektowanie; Projektowanie aplikacji

Określa drogę współpracy bądź łączności aplikacji pracujących w danym środowisku.

Lampa stołowa

Historia sztuki; Projektowanie aplikacji

Pewien stół Lampa zwykle mające na celu dać skoncentrowane światło dla celów pracy.

Polecane słowniki

5 Cities With Extremely High Homeless Figures

Kategoria: Inny   1 7 Terms

Top 10 Telecom Companies of the World 2014

Kategoria: Business   1 10 Terms