Home > Branża/dziedzina > Energia > Bioenergy

Bioenergy

Energy produced from biomass or organic matter. Biomass may either be burned directly or converted into liquids or gaseous fuel.

Contributors in Bioenergy

Bioenergy

etanolu z biomasy

Energia; Bioenergy

Etanolu z biomasy jest etanolu z biomasy, czyli dwa węgla alkoholu. Alkoholu etylowego jest jednym z najbardziej wszechstronnych alkohole dostępne, używany w obu procesów przemysłowych, krajowych ...

stałe odpady komunalne (MSW)

Energia; Bioenergy

Całkowitej ilości odpadów z wyłączeniem odpady przemysłowe, odpady z rolnictwa i ściekowych, w tym dóbr trwałego użytku, dobra nietrwałe, pojemniki i opakowania, odpady żywności, odpady stoczni i ...

obornik

Energia; Bioenergy

Obornik jest stosowany jako nawóz w rolnictwie materii organicznej. Obornik się żyzność gleby poprzez dodanie substancji organicznej i składników odżywczych, takich jak azot, który zostaje uwięziony ...

szary energii

Energia; Bioenergy

Suma energii od wszystkich nakładów niezbędnych do produkcji towaru; np. do produkcji biopaliw, takich jak etanol kukurydza wymaga szarej energii związane ze stosowaniem nawozów, wykorzystanie maszyn ...

Bioenergia

Energia; Bioenergy

Energia wytworzona z materii organicznej, lub biomasy. Biomasy może być spalony bezpośrednio lub przekształcone w cieczy lub paliwem gazowym.

paliwa

Energia; Bioenergy

Substancja zużyte do zasilania, zwłaszcza dla silnika.

Biobenzyna

Energia; Bioenergy

Formie syntetycznej benzyny produkowane z biomasy.

Polecane słowniki

Most Popular Free Software

Kategoria: Technologia   1 5 Terms

American Library Association

Kategoria: Kultura   1 16 Terms