Home > Branża/dziedzina > Biologia > Biogeography

Biogeography

The study of geographic distribution of living organisms.

Contributors in Biogeografia

Biogeography

wykrywalność

Biologia; Biogeografia

Miara conspicuousness gatunek równe części rzeczywisty jednostki (jednostki, mężczyźni terytorialnej, itp.), obserwowane na danym obszarze.

tempo wzrostu

Biologia; Biogeografia

Pomiar zmiany liczby ludności. Ograniczone lub geometryczne, wskaźnik (wzrost) jest współczynnik, przez który wielkość populacji zmienia się w określonym czasie.

miejsca prowadzenia działalności

Biologia; Biogeografia

Cały zakres warunków klimatycznych i środowiskowych dla normalnych funkcji, procesów i działań organizmów żywych jest określany jako miejsca prowadzenia działalności.

różnorodności biologicznej

Biologia; Biogeografia

Różnorodności biologicznej jest terminem używanym do pomiaru bogactwo i różnorodność organizmów w poszczególnych siedlisk lub ekosystemu.

biome

Biologia; Biogeografia

Regionie, który jest zdefiniowany w oparciu o jego warunki klimatyczne i różnych gatunków zwierząt.

fauny i flory

Biologia; Biogeografia

Stanowią one fauny i flory danego regionu w siedlisko.

Kajman

Biologia; Biogeografia

Tropikalny American krokodyle zwierząt znaleziono w Ameryce Południowej.

Polecane słowniki

10 Hot Holiday Destinations

Kategoria: Edukacja   1 10 Terms

Stylistic Devices

Kategoria: Sztuka   2 37 Terms