Home > Branża/dziedzina > Biologia > Biotechnology

Biotechnology

Contributors in Biotechnologia

Biotechnology

organizm modyfikowany genetycznie

Biologia; Biotechnologia

roślin, zwierząt lub mikroorganizm, który został zmieniony przez wstrzykiwanie obcych genów w celu zwiększenia wydajności lub wykazują najwyższej jakości. Na przykład zwiększenia wydajności ...

biotechnologia

Biologia; Biotechnologia

Pola biologii stosowanej gdzie żywe organizmy są wykorzystywane do celów technologia, technika, Medycyna itp.

transgeniczny

Biologia; Biotechnologia

Badania i praktyka modyfikacji genetycznej wstawiając geny z jednego gatunku do innego gatunku materiału genetycznego

materiał genetyczny

Biologia; Biotechnologia

Chromosom kwasów nukleinowych, głównie DNA ale czasami RNA, który niesie informacje do syntezy białek i innych kwasów nukleinowych

charakterystyczny

Biologia; Biotechnologia

widoczne atrybut lub aspekt coś

organizm

Biologia; Biotechnologia

żywej istoty, która ma (lub może rozwijać) możliwość działać lub działać niezależnie

tkanka

Biologia; Biotechnologia

składający się z agregacja komórek o podobnej struktury i funkcji organizmu

Polecane słowniki

Management

Kategoria: Business   1 20 Terms

Twilight Saga Characters

Kategoria: Literatura   1 11 Terms