Contributors in Kondensatory

Capacitors

Kondensator elektrolityczny

Komponenty elektroniczne; Kondensatory

Kondensator elektrolityczny - typ kondensatora używającego elektrolitów, jonowej cieczy prowadzącej, na jednym z jego aluminiowych elektrod, w celu pozyskania większej pojemności niż inne rodzaje ...

Elektroda

Komponenty elektroniczne; Kondensatory

końcowy element niektórych układów lub urządzeń elektrycznych, przewodnik elektryczny wysyłający ładunek elektryczny lub przyjmujący go z otoczenia, albo kształtujący pole elektrostatyczne w swoim ...

farad

Komponenty elektroniczne; Kondensatory

jednostka pojemności elektrycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) Jest to pojemność elektryczna przewodnika elektrycznego, którego potencjał zwiększa się o 1 wolt po dostarczeniu ładunku ...

Elektron

Komponenty elektroniczne; Kondensatory

Elektron, negaton, e, β − – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu. Elektron ma ładunek elektryczny równy e = −1,602 176 487(40)·10−19 C (ujemny ładunek elektryczny ...

AC (prąd zmienny)

Komponenty elektroniczne; Kondensatory

Prąd, który przychodzi z generatora zmiennie, raz w jednym kierunku, a następnie w drugim.

prąd zmienny

Komponenty elektroniczne; Kondensatory

Prąd elektryczny, który wzrasta od zera do maksimum w jednym kierunku, spada do zera i następnie wzrasta do maksimum w kierunku przeciwnym, a następnie powtarza następny cykl.

żeton

Urządzenia elektryczne; Kondensatory

Kompleks obwód elektryczny, który jest wyryte na mały kawałek materiału o nazwie półprzewodnikowych.

Polecane słowniki

Hotel management Terms

Kategoria: Business   1 2 Terms

The World's Most Insanely Luxurious Houses

Kategoria: Inny   1 10 Terms