Home > Branża/dziedzina > Religia > Catholic church

Catholic church

The Catholic Church is the world's largest Christian Church with 1.2 billion members worldwide. It is among the oldest institutions in the world and has played a prominent role in western civilization. The Catholic heirarchy is lead by the Pope. The Catholic Church is Trinitarian and defines it's mission as spreading the word and teachings of Jesus Christ.

Contributors in Kościół katolicki

Catholic church

Pismo Święte

Religia; Kościół katolicki

W świętych pismach starego i Nowego Testamentu (101). Zobacz Biblii.

sakrament pojednania

Religia; Kościół katolicki

Sakramentalnego, poprzez Bożego Miłosierdzia i przebaczenia, grzesznika jest pojednany z Bogiem, a także z kościoła, ciała Chrystusa, który jest ranny przez grzech (1422, 1442-1445, 1468). Zobacz ...

doktryna

Religia; Kościół katolicki

Ujawnił nauki Chrystusa które są ogłoszona przez z całą surowością sprawowania władzy Magisterium Kościoła. Wierni są zobowiązani wierzyć prawdy lub dogmaty zawarte w objawieniu Boskim i określone ...

dogmat

Religia; Kościół katolicki

The revealed teachings of Christ which are proclaimed by the fullest extent of the exercise of the authority of the Church's Magisterium. The faithful are obliged to believe the truths or dogmas ...

duszpasterstwo

Religia; Kościół katolicki

Usługi lub Dzieło uświęcenia wykonywane przez głoszenie słowa i celebracji sakramentów przez tych święceń (893, 1536), lub w określone okoliczności, przez świeckich (903). Nowy Testament mówi o ...

Stolica Apostolska

Religia; Kościół katolicki

Siedziba zarządu głównego Kościoła katolickiego na świecie; Nazwa pochodzi od siedzenia lub jego Diecezja papieża, biskupa Rzymu i następcy Świętego Piotra jako wikariusza Chrystusa i pasterz ...

przeistoczenie

Religia; Kościół katolicki

The scholastic term used to designate the unique change of the Eucharistic bread and wine into the Body and Blood of Christ. "Transubstantiation" indicates that through the consecration of the bread ...

Polecane słowniki

List of highest grossing films

Kategoria: inżynieria   1 3 Terms

Corporate Social Responsibility CSR

Kategoria: Business   2 11 Terms