Home > Branża/dziedzina > Prawo; Nieruchomości > Contracts

Contracts

Contracts of all sorts.

Contributors in Umowy

Contracts

powiernicze

Prawo; Umowy

Osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za pieniądze, właściwości lub dobrego samopoczucia innego; daje jednolitego standardu opieki z powodu potencjalnego narażenia klienta.

brak zapłaty

Prawo; Umowy

Niepowodzenie jednej ze stron, aby otrzymać wartość zawarciem umowy jest określany jako jako błąd poważania.

pakiet deal

Prawo; Umowy

Grasz czy oferta łączenie kilku koncesji, części, jednostek lub zakres usług, itp., który musi zostać zaakceptowany lub odrzucony w całości.

umowa

Prawo; Umowy

an agreement between two or more parties, usually written

z późniejszymi poprawkami

Prawo; Umowy

środek prawny oficjalnie zmienione przez dodanie, usunięcie lub przeformułowanie

rejestr handlowy

Prawo; Umowy

dokument, który obowiązkowo rejestrów osób fizycznych i prawnych (firm) angażowanie się w działalność komercyjną

ustawa nr

Prawo; Umowy

Produkt, ustawa, dekret, lub uchwalenia, wynikające z decyzji organu legislacyjnego lub sądowe

Polecane słowniki

Top 10 Inventors Of All Time

Kategoria: Historia   1 10 Terms

Philosophical Concepts

Kategoria: Inny   2 24 Terms