Home > Branża/dziedzina > Nieruchomości > Corporate

Corporate

Corporate real estate is the use or possession of land by a corporation usually to be used for the profit of the company in posession of the land. Corporate real estate can be held for the purpose of land value appreciation, manufacturing, offices, natural resource extration, etc.

Contributors in Korporacyjne

Corporate

metrologia

Nieruchomości; Korporacyjne

Nauka miar i wag i miar.

kataster Reduced Homes For Sale

Nieruchomości; Korporacyjne

Podstawowe i publicznego rejestru nieruchomości i praw własności do nich.

Reduced Homes For Sale

Nieruchomości; Korporacyjne

Grunty, budynki, oddzielne części budynków, które składają się na cały budynek.

metrologia

Nieruchomości; Korporacyjne

Nauka o pomiar, w ogóle.

ab intestat

Nieruchomości; Korporacyjne

Intestate - sukcesji własności, który nie został zlikwidowany przez ważny testament.

Alidada

Nieruchomości; Korporacyjne

Reguła wyposażone w prostych zabytków i używane dla określenia kierunku jako część przyrządu mierniczych.

Klasyfikacja gruntów katastru

Nieruchomości; Korporacyjne

Określenie rodzaju i jakości działek katastralnych dla rolnych i gruntów leśnych w miejscowość katastru w dzielnicy katastralnej.

Polecane słowniki

Best American Cartoons of the 90's

Kategoria: Historia   2 7 Terms

4G LTE network architecture

Kategoria: Technologia   1 60 Terms