Contributors in Fundusze

Funds

akcje nabyte

Usługi finansowe; Fundusze

Liczba ograniczonych akcji, które są dostępne dla Ciebie zgodnie z twój Plan nabywania uprawnień.

krótka wartość rynkowa

Usługi finansowe; Fundusze

Scalonej całkowita krótkie pozycje na koncie pomnożona przez aktualnych cen rynkowych.

krótka pozycja

Usługi finansowe; Fundusze

Pozycji, w którym osoby zainteresowanie w szczególności szereg opcji jest jako netto sprzedającego (pisarz) (czyli, liczba zamówień sprzedaży przekracza liczbę umów, kupiłem). Ponadto inwestor jest w ...

zachodnie fundusze europejskie

Usługi finansowe; Fundusze

Fundusz, który koncentruje się jego inwestycji kapitałowych papierów wartościowych, których podstawowym rynków handlowych lub operacje są skoncentrowane w regionie Europy Zachodniej lub jednego kraju ...

wypłata

Usługi finansowe; Fundusze

Wypłaty są wypłaty funduszy pozostawiając Merrill Lynch. Obejmuje to kontroli, dystrybucji i ruchy Funduszu w ramach transferu ACATs się.

pisarz

Usługi finansowe; Fundusze

Sprzedawcę umowy opcji.

rok

Usługi finansowe; Fundusze

Rok, w którym Umowa opcji przestaje istnieć (wygasa).

Polecane słowniki

I Got 99 Problems But A Stitch Ain't One.

Kategoria: Moda   2 9 Terms

BMW

Kategoria: Autos   1 1 Terms