Home > Branża/dziedzina > Rolnictwo > General agriculture

General agriculture

General terms related to agriculture that do not fit any other product category.

Contributors in Rolnictwo ogólne

General agriculture

stado

Rolnictwo; Rolnictwo ogólne

Grupy bydła i innych zwierząt domowych jednego rodzaju trzymane razem, na określony cel.

ekosystemów

Rolnictwo; Rolnictwo ogólne

Funkcjonalny system, który obejmuje organizmy naturalne Wspólnoty wraz z ich środowiska.

larwy ryb

Rolnictwo; Rolnictwo ogólne

Fazy rozwojowe ryb, które wykluły się z jaj i otrzymują substancje odżywcze z woreczek żółtkowy do żółtka jest całkowicie pochłonięty.

ekoregionów

Rolnictwo; Rolnictwo ogólne

Fizyczne regionów, które charakteryzują ich różne gatunki i społeczności i są również sklasyfikowane według ich podobne cechy fizyczne, takie jak klimat, czynników meteorologicznych, topografia, ...

laparoskopii

Rolnictwo; Rolnictwo ogólne

Procedura, w której laparoskop wprowadza się przez małe nacięcie w pobliżu pępka badanie narządów jamy brzusznej i miednicy w jamie otrzewnowej. W stosownych przypadkach, Biopsja lub operacji mogą ...

gospodarki centralnie planowanej

Rolnictwo; Rolnictwo ogólne

System gospodarczy w którym gospodarki jest skierowany i administrowany przez rząd.

laparotomii

Rolnictwo; Rolnictwo ogólne

techniki chirurgiczne nacięcie brzucha w dowolnym punkcie; zwykle rozpoznawcza

Polecane słowniki

Best American Cartoons of the 90's

Kategoria: Historia   2 7 Terms

4G LTE network architecture

Kategoria: Technologia   1 60 Terms