Home > Branża/dziedzina > Pogoda > General weather

General weather

Of or pertaining to weather

Contributors in Pogoda ogólne

General weather

ewapotranspiracja

Pogoda; Pogoda ogólne

Całkowita ilość wody, która jest przesyłana z powierzchni ziemi do atmosfery. Składa się z parowania wody ciekłe lub stałe plus transpiracji z roślin.

woda

Pogoda; Pogoda ogólne

Odnosi się do związku chemicznego, H2O, a także jego płynnej. W atmosferycznych temperatury i ciśnienia, może istnieć we wszystkich trzech fazach: stałe (lód), cieczy (wody) i gazowych (para wodna). ...

obieg wody

Pogoda; Pogoda ogólne

Zwany także hydrologiczne założeniu cycle, to pionowego i poziomego transportu wody wszystkich państw pomiędzy ziemi, atmosfera i mórz.

oko

Pogoda; Pogoda ogólne

Centrum burzy tropikalnej lub huragan, charakteryzuje się mniej więcej kolistą powierzchnię o słabym wietrze i deszczu Darmowe niebo. Oko będzie zwykle pojawiają się przy prędkości maksymalnej ...

para wodna

Pogoda; Pogoda ogólne

Woda w postaci gazowej. Jest to jeden z najbardziej importu składników atmosfery. Ze względu na zawartość cząsteczkowego powietrze zawierające pary wodnej jest lżejszy od suchego powietrza. ...

skala temperaturowa Fahrenheita

Pogoda; Pogoda ogólne

Skalę temperatury, gdzie wody na poziomie morza ma punkt zamarzania 32 stopni f (Celsjusza) i temperaturze wrzenia +212 stopni f. Powszechnie stosowane w obszarach, które obserwować angielski system ...

skok ciśnienia

Pogoda; Pogoda ogólne

Nagły wzrost obserwuje ciśnienia atmosferycznego lub stacji ciśnienia.

Polecane słowniki

Most Popular Free Software

Kategoria: Technologia   1 5 Terms

American Library Association

Kategoria: Kultura   1 16 Terms